Cần kéo giỏ siêu thị

Hiển thị kết quả duy nhất

CK-2A-3kkn

Cần kéo dành cho giỏ siêu thị CK2A

  • CK viết tắt từ ” Cần kéo “
  • CK2A là cần kéo rời không gắn liền với bánh xe
  • Màu sắc có 2 màu : màu trắng và màu đen
  • CK2A có 2 dạng khóa bấm :  có khóa và không khóa
  • Đáy cần kéo là một thanh ngang. Đầu cần kéo không gắn liền với bất cứ thanh ngang nào.
  • CK2A chuyên sử dụng cho giỏ đẩy trong các siêu thị
  • Kích thước : 40-50cm
  • Nhựa của cần kéo được đổ bằng nhựa nguyên chất. Đảm bảo an toàn khi sử dụng
  • Thanh nhôm của cần kéo có độ dày cao.

Hiển thị kết quả duy nhất

X