Sản xuất theo đơn đặt hàng

Thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với số lượng lớn.

X