• Chiều cao kéo ra dài nhất : 89-100cm
  • Chiều cao đẩy vào ngắn nhất : 30-38cm
  • Chiều ngang tay nắm : 10cm
  • Chiều ngang đáy : 22cm
  • Chiều ngang chân đế : 20cm
  • Chiều rộng đáy : 15cm
  • Chiều cao chân đế : 4,5cm

Mô tả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *