Cần kéo năm sao kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất. Từ bánh xe, cần kéo đến phụ kiện, tất cả đều thông qua kiểm tra trước khi xuất xưởng