• Tháng 06 năm 2019 : công ty chúng tôi đã có đơn hàng xuất đi Hàn Quốc với số lượng 50.000 bộ cần kéo chuyên sử dụng để đẩy các phụ kiện. Thị trường Hàn Quốc và thị trường Nhật Bản là hai thị trường khó tính, đòi hỏi sự nghiêm ngặt về chất lượng. Nhưng công ty chúng tôi cũng đã trở thành đối tác kinh doanh của họ.